Seminar: Worshiping Community

Materials/Audio

Information/Informacija

Anglų ir lietuvių kalbomis/English and Lithuanian languages

Kovo 16, 30, Balandžio 13/March 16, 30, April 13.

Dr. Benjamin Giffone, teologijos dėstytojas/lecturer in Theology, LCC.

What is worship, how do we worship, and why? These presentations and discussions will address the following topics: the identity of the Triune God, human identity as the image of God, the mission of God and our role in it, the role of worship in our lives as individuals and as a local church, forms of worship, and practical issues surrounding worship.

Kas yra šlovinimas, kaip mes šloviname ir kodėl? Šioje prezentacijoje ir diskusijoje aptarsime: Dievo Trejybės tapatybę, žmogaus tapatybę pagal Dievo paveikslą, Dievo misiją ir mūsų dalį joje, šlovinimo reikšmę mūsų gyvenime kaip individualiems asmenims ir kaip Bažnyčiai, šlovinimo būdai ir praktiniai dalykai, susiję su šlovinimu.